Rules

Below you can find rules of Marinus Apartments.

 1. These rules and regulations refer to short term rentals published at www.marinus-apartments.pl , as well as at other booking portals. By making a reservation, customer agrees to all rules and regulations written in this document.
 2. In order to book our apartament you can either e-mail us: info@marinus-apartments.pl or call us: 0048 889 755 094.
 3. By making a reservation the customer completes a rental agreement with Marinus Apartments Agata Borys.
 4. In order to confirm the reservation the bank transfer of a down payment of 30% of a total apartment's price is obligatory.
 5. If you resign from your stay up to 30 days before planned arrival, full down payment is refunded. If you cancel your booking after this term, your pre-payment is not refunded.
 6. The remaining amount is to be paid upon arrival together in cash.
 7. If the guest will terminate his stay before agreed time out of reasons that are independent from the apartment's owner, the money paid for the total stay will not be paid back.
 8. In order to confirm the booking of the apartment, we also require a transfer of a returnable security deposit of 400 pln (100€).
 9. The minimum possible time of renting our apartment is two days.
 10. Check in time is 15.00 and check out time is 11.00 on the day of your departure. It is possible to arrive or leave at a different time after having agreed it with the apartment's owner.
 11. Arrivals after 19.00 are charged with an extra fee of 100 pln. Check-in is possible until 22.00. Later check-in is only possible after prior confirmation by the apartment manager.
 12. After having consulted it with our Staff, it is possible to self check-in.
 13. Arrivals after 19.00 are charged with an extra fee of 100 pln.
 14. In our apartment there is a night time silence from 22.00 to 07.00. Due to the fact that the apartment is situated in a tenant house with other inhabitants, if this rule shall be broken, an immediate termination of renting agreement may take place. The police may also be called in partcicular cases. The breach of the night time silence may also result in getting a fine of 200 zł - according to article 51, 1 of the offence code. Both apartament's guests and building's regular inhabitants may refer all incidents to the apartment's owner.
 15. The organisation of any parties that might breach peace and quiet of other inhabitants as well as an exaggerated alcohol consumption in the biulding is stricly prohibited.
 16. Smoking and candles burning is strictly prohibited in the whole apartment and building. If the customer shall break this rule, an extra fee of 500,00 pln will be charged.
 17. In our apartment we do not accept pets. If the customer shall break this rule, an extra fee of 500,00 pln will be charged.
 18. This apartment is not a hotel, so we ask you to clean the apartment generally after your stay. The general cleaning means: kitchen cleaning, washing the dishes, emptying the fridge, making the beds and putting used towels in one place in a bathroom. We also ask you to throw away the garbage and check if you have taken away all of your belongings. 
 19. The apartment's owners are not responsible for any kind of loss or damage of money, documents or other personal/precious belongings of the guests. We ask you to keep the door locked at all times.
 20. Guests are fully responsible for any kind of damage, brakeage or lack of apartemnt's equipment or technical appliances. If any kind of damagde occurs, the apartment's owner should be informed immediately.
 21. We ask you to look after the apartment's key and gate's remote controller. In case they are lost, you will be charged 300 pln.
 22. Guests are not allowed to pass the apartment's keys to any third parties.
 23. People visiting the apartment's guests are asked to leave the apartment until 22.00.
 24. In case apartment's owner shall be informed by other building's inhabitants that any of the above given clauses have been breached, the guests have to be aware that the renting agreement might be immmediately terminated without paying back of price paid.
 25. The owners of the apartment will do their best to offer you best possible service.
 26. Upon check-in you will be asked to present your ID document. If payment has not yet been processed prior to the guet’s arrival, payment must be done on the moment of check-in.
 27. There is a fee of 100 pln for the whole stay for our service.

ONLINE BOOKINGS

 1. RESERVATION
 2. Your reservation is confirmed after having received the required down payment. The amount, which shall be transferred to us, is shown at your e-mail booking confirmation.
 3. CANCELLATION AND CHANGES OF RESERVATION
 4. If the required prepayment shall not be booked on our account in the set time, it will automatically result in cancellation of the reservation.
 5. Cancellation or change of the reservation is possible through link included in e-mail or by contacting our Staff. Using a link included in the confirmation e-mail enables an automatic, immediate cancellation of the reservation.
 6. If the guest won’t stay at our apartments until the end of bought period of time, the refund is not forseen.
 7. FINAL CONCLUSIONS
 8. Customer making a reservation takes full responsibility for the correctness of data given in the reservation form. Marinus Apartments do not take any responsibility for improper choise of dates of planned stay or incorrect data in the reservation form. If you need to introduce any changes to your reservation, please contact our Staff. Contact data can be found in our Contact section.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW NAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO MARINUS APARTMENTS AGATA BORYS

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marinus Apartments Agata Borys,

dane kontaktowe: ul. Chmielna 71/20, 80-748 Gdańsk, info@marinus-apartments.pl ;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1. w celu realizacji umowy najmu apartamentu na okres krótkoterminowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), na podstawie dokonanej dobrowolnie przez Panią/Pana rezerwacji za pośrednictwem portalu rezerwacji on-line;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie administratora, na potrzeby ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 3. na potrzeby prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. dostawca systemu rezerwacji on-line – aplikacji IdoSell Booking - IAI S.A. z siedzibą przy al. Piastów 30, 70-064 Szczecin
 2. licencjonowane biuro rachunkowe Soprano Sp. z o.o., 81-837 Sopot, ul. Andersa 3/20.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5) w każdej chwili może Pani/Pan uzyskać kopię swoich danych osobowych przekazywanych p. Agacie Borys, ul. Chmielna 71/20, 80-748 Gdańsk poprzez zgłoszenie wniosku w tym przedmiocie na adres e-mail info@marinus-apartments.pl;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obligatoryjny, wskazany przepisami prawa podatkowego w Rzeczypospolitej Polskiej, tj. maksymalnie do lat siedmiu od dnia zakończenia stosunku najmu. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzednim dane zostaną trwale usunięte.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w razie przetwarzania danych na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niniejsze uprawnienia może Pani/Pan realizować poprzez zgłoszenie wniosku w tym przedmiocie na adres e-mail info@marinus-apartments.pl;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od czasu jego powołania – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy najmu. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie umowy najmu.