Regulamin

REGULAMIN APARTAMENTÓW MARINUS

 1. Niniejszy regulamin określa warunki najmu krótkoterminowego Apartamentów Marinus, zamieszczonych na stronie www.marinus-apartments.pl oraz na portalach rezerwacyjnych. Zameldowanie się jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
 2. W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@marinus-apartments.pl lub pod numerem telefonu: 0048 889 755 094.
 3. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu apartamentu między Marinus Apartments Agata Borys, a Klientem, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie i cenniku.
 4. Celem potwierdzenia rezerwacji konieczne jest wykonanie przelewu zadatku w wysokości 30% kwoty należnej za cały pobyt. Zadatek jest bezzwrotny w razie rezygnacji z pobytu.
 5. W przypadku rezygnacji z pobytu do 30 dni przed planowaną datą zameldowania, kwota zadatku jest w pełni zwracana. W przypadku późniejszego odwołania rezerwacji, kwota zadatku przepada.
 6. Pozostała kwota należna na pobyt płatna jest w gotówce po przyjeździe wraz z opłatą klimatyczną. 
 7. Jeżeli gość zakończy pobyt przedterminowo, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, pobrana za pobyt należność nie zostanie zwrócona.
 8. Warunkiem rezerwacji apartamentu jest także wpłacenie na podany numer konta bankowego kaucji zwrotnej w wysokości 400 zł.
 9. Minimalny czas wynajmu apartamentu to dwie doby.
 10. Doba hotelowa obowiązuje od godz. 15.00 do godz. 11.00 w dniu wyjazdu. Możliwe jest przybycie do apartamentu lub jego opuszczenie o innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu tego z zarządcą apartamentu.
 11. Przybycie do apartamentu po godzinie 19.00 obciążone jest opłatą w wysokości 100 zł. Zameldować można się do godziny 22.00. Późniejsze zameldowanie możliwe jest po ewentualnym zatwierdzeniu przez zarządcę apartamentu.
 12. Po uprzednim ustaleniu w zarządcą apartamentów, możliwy jest self check-in.
 13. W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 07.00. Z racji usytuowania apartamentu w budynku mieszkalnym, nieprzestrzeganie tego punktu grozi natychmiastowym zerwaniem umowy najmu i wezwaniem policji w trudniejszych przypadkach oraz podlega karze grzywny w wysokości 200zł z art.51.1 Kodeksu Wykroczeń. Informujemy, że zarówno goście apartamentu, jak i mieszkańcy całego budynku są upoważnieni do zgłaszania wszelkich incydentów bezpośrednio do właściciela apartamentu.
 14. W apartamencie zabronione jest organizowanie wszelkich imprez mogących zakłócić spokój innym mieszkańcom budynku, oraz spożywanie nadmiernej ilości alkoholu.
 15. W apartamencie, jak i w całym budynku mieszkalnym obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz świeczek. W przypadku złamania tego zakazu, gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 zł.
 16. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. W przypadku złamania tego zakazu, gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 zł.
 17. Apartament nie jest hotelem w rozumieniu prawa, więc po zakończeniu pobytu prosimy o podstawowe posprzątanie apartamentu, aneksu kuchennego i łazienki. „Podstawowe posprzątanie” oznacza: sprzątnięcie aneksu kuchennego, pozmywanie naczyń, opróżnienie lodówki, zaścielenie łóżek i złożenie ręczników w jednym miejscu w łazience. Prosimy pamiętać o wyrzuceniu śmieci i zabraniu Państwa przedmiotów. 
 18. Właściciel jak i osoba zarządzająca apartamentem nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie: pieniędzy, dokumentów lub innych ważnych lub kosztownych dla Państwa przedmiotów. Prosimy o każdorazowe zamykanie drzwi wejściowych na zamek, zarówno podczas przebywania w apartamencie jak i podczas nieobecności.
 19. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub braki przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód gość powinien zawiadomić osobę zarządzającą apartamentem niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
 20. Prosimy o szczególne pilnowanie kluczy do apartamentu i pilota do bramy wjazdowej. W przypadku ich zgubienia, gość będzie musiał liczyć się z kosztem 300 zł.
 21. Gość apartamentu nie może przekazywać go osobom trzecim, a osoby trzecie przebywające w apartamencie zobligowane są do jego opuszczenia do godziny 22.00.
 22. W przypadku powiadomienia administratora apartamentu przez innych gości lub mieszkańców budynku, o naruszeniu któregokolwiek z punktów powyższego regulaminu gość powinien zdawać sobie sprawę, iż umowa najmu może zostać zerwana w trybie natychmiastowym z zachowaniem pełnej zapłaty za niewykorzystane dni pobytu.
 23. Zarówno właściciel, jak i zarządca apartamentu zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji umowy w sposób sumienny i uczciwy.
 24. Przekazanie apartamentu odbywa się poprzez:

- przedstawienie przez gościa dokumentu tożsamości

- uregulowanie płatności za pobyt z tytułu rezerwacji apartamentu, w sytuacji, gdy opłata nie została jeszcze dokonana.

25. Obowiązuje opłata w wysokości 100 zł za pobyt za obsługę.

ZASADY REZERWACJI ONLINE

 1. REZERWACJA
 2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty - w wysokości i terminie wskazanym w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.
 3. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI
 4. Niewpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 5. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linka w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji.
 6. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.
 7. USTALENIA KOŃCOWE
 8. Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu pobytu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z Recepcją. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW NAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO MARINUS APARTMENTS AGATA BORYS

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marinus Apartments Agata Borys,

dane kontaktowe: ul. Chmielna 71/20, 80-748 Gdańsk, info@marinus-apartments.pl ;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1. w celu realizacji umowy najmu apartamentu na okres krótkoterminowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), na podstawie dokonanej dobrowolnie przez Panią/Pana rezerwacji za pośrednictwem portalu rezerwacji on-line;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie administratora, na potrzeby ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 3. na potrzeby prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. dostawca systemu rezerwacji on-line – aplikacji IdoSell Booking - IAI S.A. z siedzibą przy al. Piastów 30, 70-064 Szczecin
 2. licencjonowane biuro rachunkowe Soprano Sp. z o.o., 81-837 Sopot, ul. Andersa 3/20.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5) w każdej chwili może Pani/Pan uzyskać kopię swoich danych osobowych przekazywanych p. Agacie Borys, ul. Chmielna 71/20, 80-748 Gdańsk poprzez zgłoszenie wniosku w tym przedmiocie na adres e-mail info@marinus-apartments.pl;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obligatoryjny, wskazany przepisami prawa podatkowego w Rzeczypospolitej Polskiej, tj. maksymalnie do lat siedmiu od dnia zakończenia stosunku najmu. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzednim dane zostaną trwale usunięte.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w razie przetwarzania danych na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niniejsze uprawnienia może Pani/Pan realizować poprzez zgłoszenie wniosku w tym przedmiocie na adres e-mail info@marinus-apartments.pl;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od czasu jego powołania – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy najmu. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie umowy najmu.